סדר הנהגה ושלום בית

סדר הנהגה ושלום בית
שלום בית – סדר הנהגה

שלום בית – סדר הנהגה

על הבעל להעריך את האשה ולכבדה על כל פעולותיה עבורו

שלום בית – בשלושה דברים אדם ניכר

שלום בית – בשלושה דברים אדם ניכר

כשנושא האדם אשה מתחילה סדרת הניסיונות המגלה את מהותו האמתית של האדם והמביאתו לידי שלימות

שלום בית – להזהיר גדולים על הקטנים

שלום בית – להזהיר גדולים על הקטנים

שעיקר חיות ועבודת האדם להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם לאו למה לו חיים, בפרט בתוך הבית עם האשה

שלום בית – תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים

שלום בית – תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים

ישנם אנשים שדואגים להזכיר לנשותיהם ולומר להם בכל יום שהם אוהבים ומעריכים אותן, אך הם אף פעם לא ביטאו אהבה