מאגר שיעורים

אז מה חדש במדורי האתר השונים?


שידורים חיים באתר הישיבה


המדור השבועי
מאן דאמר – לקראת שבת לכו ונלכה

מעלת שמירת השבת הקדושה וקיבול השפע והברכה ממנה לששת ימי השבוע

פרשת ויקהל-פקודי תשעז

חכמת הנשים בעידוד בעליהם לעליה בתורה ויראת שמים. שכר מסירות נפש לזיכוי הרבים

משל לחיים – חיים במתנה

לא לשכוח להודות על החיים...

מאן דאמר – מטבע של אש

מטבע של אש- נתינת צדקה בחום ובהתלהבות

פרשת כי תשא תשעז

מעלת שמירת השבת הקדושה

גלריית תמונות


Print
Print

חינוך
בריאות
ומארצות קיבצם
פנאי