מאגר שיעורים

השידור החי


שאלות ותשובות

שות החיים


Print
Print

המדור השבועי

מאן דאמר – המעביר על מידותיו

כוחו של בעל תשובה בשבירת המידות

פרשת תולדות תשעז

לא להפסיק להתפלל גם כשרואים שהתפילה עדין לא משפיעה

מאן דאמר – כשאדם עולה מתעלה עמו כל הבריאה

מעלת האדם העולה ומתקדש שמקדש ומעלה עמו את כל הבריאה

פרשת חיי שרה תשעז

התמודדות בניסיונות החיים וקימה מן הנפילות

משל לחיים – קרוב בודד

הרבה פעמים נדמה לנו שאנו מכירים את האדם שקרוב אלינו... מספיק טוב...

מאן דאמר – להישאר באותו מעמד

על חובת האדם להישאר בפשטות וענוה על אף קבלת משרה או תפקיד חשוב

כתבות, מאמרים ודרשות מרן ראש הישיבה

אשרי יולדתו – כח ההשפעה על הילד בקטנותו

דברי קודשו של מורינו ורבנו הרה"ג ראובן אלבז שליט"א לסוכות - אשרי יולדתו - כח ההשפעה על הילד בקטנותו...

קישוטי הסוכה

דברי קודשו של מורינו ורבנו הרה"ג ראובן אלבז שליט"א לחג הסוכות תשע"ו - קישוטי הסוכה...

לִפְנֵי ה’ תִּטְהָרוּ

דברי קודשו של מורינו ורבנו הרה"ג ראובן אלבז שליט"א ליום הכיפורים תשע"ו - לִפְנֵי ה’ תִּטְהָרוּ...

כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה

דברי קודשו של מורינו ורבנו הרה"ג ראובן אלבז שליט"א לראש השנה - כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה...

גלריית תמונות

חינוך
בריאות
ומארצות קיבצם
פנאי
נקודות למחשבה
צעד צעד