מאגר שיעורים

שידורים חיים באתר הישיבה

תרמו בעין יפה למוסדות אור החיים

אז מה חדש במדורי האתר השונים?המדור השבועי

מאן דאמר – עבדים לה’

ההשקעה האמיתית שעלינו להשקיע בעולם הזה

פרשת משפטים תשעז

חכמת ה'שולחן ערוך' החמישי

סיפור שבועי – בזכות שיעור התורה

בזכות שיעור התורה יהודי ירא שמים מהעיר בני ברק היה עובד כסוכן נסיעות, היו לו קליינטים קבועים שקנו ממנו כרטיסי

משל לחיים – תחזית האינדיאנים

"'אם כולם עושים כך, כנראה שזה מה שצריך לעשות..."

מאן דאמר – כל אשר דבר ה’ נעשה ונשמע

מעלת בני ישראל שקודם כל עושים ומקיימים המצוות ורק אח"כ מנסים להבינם

פרשת יתרו תשעז

שמיעה ללא מעשה אינה חשובה שמיעה. מעלת יתרו ששמע הבין ועשה מעשה

גלריית תמונות


Print
Print

חינוך
בריאות
ומארצות קיבצם
פנאי