הסיפור השבועי

הסיפור השבועי

סיפור שבועי – חיזוק משמים

סיפור שבועי – חיזוק משמים הזוג החביב ניהל אורח חיים ברמת חיים גבוהה, אך לא זכו לפרי-בטן. אולם, בשלב מסויים ניצנית

סיפור שבועי – קידוש שם שמים

סיפור שבועי – קידוש שם שמים סעדון לא עצר מיד אחרי שנוסד התלמוד תורה, הוא כבר בנה תשתית לישיבה קטנה.

סיפור שבועי – הרב זאב ונחמיה

סיפור שבועי – הרב זאב ונחמיה הם צעדו שלושה. האבא הגדול הרב זאב, שזקנו יורד על פי מידותיו, ולידו שני

סיפור שבועי – זהירות בכבוד הזולת

סיפור שבועי – זהירות בכבוד הזולת עוזי מרחבי, בן 25, הקיבוצניק הדתי, נחת שם במדינה האירופאית הצוננת, והחל לאסוף למועדון של

סיפור שבועי – המשפט

סיפור שבועי – המשפט בעיר אחת שכנו שתי חנויות זו לצידה של זו, האחת של בשמים והאחרת לממכר שמנים. פעם

סיפור שבועי – סיפור השגחה

סיפור שבועי – סיפור השגחה זהו סיפור על יהודי צעיר, שמסר ומוסר נפשו על מצוות תפילין, גם אם על פניו הוא

סיפור שבועי – בדיקת המזוזות

סיפור שבועי – בדיקת המזוזות היה לו זמן לכל. ובאמת בלי הרבה הקדמות מיותרות, אייל היה סיפור הצלחה, שפשוט תענוג לקנא

סיפור שבועי – דע מה למעלה ממך

כל דבר שעושה האדם, ידע שהקב"ה מסתכל עליו...

סיפור שבועי – המכתב והירושה

סיפור שבועי – המכתב והירושה שמואל קרא את המכתב הממוען אליו, ישר והפוך 10 פעמים לפחות… הוא התיישב על ספסל

סיפור שבועי – משלך יתנו לך

אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו כמלא הנימא

סיפור שבועי – הסוס והגלגול

זהירות מעוון הגזל

סיפור שבועי – הרוח שבעני

זהירות מעוון הגזל

סיפור שבועי – הצלה של מצוה

הצלה של מצוה ר’ שלום שבדרון, היה דרשן גדול וגאון עצום, הזכיר חידוש בשם רבי אהרון ואמר: לפני שאדם עושה

סיפור שבועי – בזכות שיעור התורה

בזכות שיעור התורה יהודי ירא שמים מהעיר בני ברק היה עובד כסוכן נסיעות, היו לו קליינטים קבועים שקנו ממנו כרטיסי

סיפור שבועי – הקשר עם התפילין

הקשר עם התפילין התפילין זהו הקשר שהיהודי קושר את עצמו עם הקב”ה, ולכן אין מצוות התפילין סתם להשים תפילין, לא

סיפור שבועי – בשכר כבישת הכעס

בשכר כבישת הכעס בימינו יכול אדם להיות בארץ ישראל ולראות דרך המכשירים את חבירו חוגג בחתונה בארה”ב, אבל בעבר שלא

סיפור שבועי – זהירות בכבוד כל נברא

זהירות בכבוד כל נברא מסופר על החפץ חיים שהתייתם מאביו בעודו בגיל 9-10 שנים, אמו שלא היה לה מהיכן להתפרנס

סיפור שבועי – סיפור ההלוואה של החייט

סיפור ההלוואה של החייט באחד מן הימים בא איש פשוט, חייט במקצועו, לביתו של הרש”ש ונטל הלוואה, הכל נרשם בפנקס

סיפור שבועי – בת שלמה המלך

בת שלמה המלך לשלמה המלך הייתה בת ושמה קציעה. הנערה הייתה יפת תואר חכמה וטובת לב. רצה אביה לדעת מי

סיפור שבועי – בזכות שמירה על המצווה

בזכות שמירה על מצוות התורה בימי החתם סופר זצ”ל יצאה גזירה מאת שר החינוך ההונגרי ולפיה חל איסור על לימוד

סיפור שבועי – כי אשב בחושך ה’ אור לי

סיפור על נס שהתרחש לאחרונה

סיפור שבועי – לקבל את האיתות מבורא עולם

לכל אדם יש איתותים רבים, השאלה היא מה האדם עושה עם האיתות...

סיפור שבועי – תורה מגנא ומצלא

התקרה נשארה עומדת בנס...

סיפור שבועי – כמה שווה העולם הבא?

עני מרוד נכנס אל חדרו של הצדיק מאפטא. "רבנו", אמר בקול מתחנן, "עזור לי, בתי היחידה עומדת לפני חתונה, ואין

סיפור שבועי – מיהו יהודי?

בזמן הקמתה של תנועת ההשכלה, היו רבים שניסו להעביר יהודים על דתם. באותה תקופה, חי פרופסור כופר, מאמין גדול בדרך

סיפור שבועי – יש חיים אחר הבטן

בבטנה של אשה אחת שהיתה בהריון היו תאומים. ואותם תאומים שפה מיוחדת היתה להם, שפה של תינוקות בבטן אימם...

סיפור שבועי – הגוי שחזר בתשובה

מעשה שארע בזמנו של הגאון הגדול, ראש אב בית דין באחת מעיר תורכיה, ר' אליהו מזרחי זצ"ל, בעל הרא"ם על