כל הפוסטים בראש השנה

הלכות סליחות – כד

הלכות סליחות – כד

כד. חסידים ואנשי מעשה בודקים התפילין שלהם בחודש אלול. (מטה אפרים וקיצור ש”ע).

קרא עוד ←
הלכות סליחות – כג

הלכות סליחות – כג

כג. נוהגים שהכותב מכתב לחבירו בחודש אלול, כותב בתחלת המכתב: “לשנה טובה תכתבו ותחתמו”.

קרא עוד ←
הלכות סליחות – כב

הלכות סליחות – כב

כב. כבר אמרו דורשי רשומות: “אני לדודי ודודי לי” ר”ת אלול, וס”ת בגימטריא ארבעים, כי בימי אלול ובעשרת ימי תשובה

קרא עוד ←
הלכות סליחות – כא

הלכות סליחות – כא

כא. בחודש אלול ועשרת ימי תשובה, נכון מאד לכוין היטב בברכת השיבנו אבינו לתורתך, בתפלת שמונה עשרה, ולהזכיר כמה משמותם

קרא עוד ←
הלכות סליחות – כ

הלכות סליחות – כ

כ. מנהג יפה לומר, מיום ר”ח אלול עד יום הושענא רבה, אחר תפלת שחרית, המזמור (תהלים כז) לדוד ה’ אורי

קרא עוד ←
הלכות סליחות – יט

הלכות סליחות – יט

יט. מנהג אחינו האשכנזים לתקוע בשופר בכל יום החל מראש חודש אלול עד ר”ה, בשחרית ובמנחה.

קרא עוד ←
הלכות סליחות – יח

הלכות סליחות – יח

יח. החי יתן אל לבו בעת אמירת הוידוי והסליחות, לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה שלמה, ולהוסיף מצות ומעשים טובים, בהתקרבו ליום

קרא עוד ←
הלכות סליחות – יז

הלכות סליחות – יז

יז. המנהג פה עה”ק ירושלים ת”ו לומר בסיום הסליחות קדיש תענו ותעתרו, ותתקבל צלותנא וכו’. ואפילו אם מתפללים מיד אחר

קרא עוד ←
הלכות סליחות – טז

הלכות סליחות – טז

טז. השומע בביתו סליחות דרך הרדיו בשידור חי, יכול לענות י”ג מדות כששומע אותם מן הצבור, וכן יכול לענות אמן

קרא עוד ←
הלכות סליחות – טו

הלכות סליחות – טו

טו. מותר לשמוע מן הרדיו סליחות ופיוטים של ראש השנה ויום הכפורים, אף בחצי הראשון של הלילה, כדי ללמוד המנגינות

קרא עוד ←