משל לחיים

משל לחיים הוא אומנם משל קטן 

אבל מאחוריו עומד רעיון גדול ונמשל לחיים טובים יותר…