חנוך לנער

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א

בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,

משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

המדור השבועי

חנוך לנער – לשמור על המלאכים שלנו

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – חינוך להתחשבות בזולת

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – כוחה של שמיעה

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – ילדים זה ברכה

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – חינוך נסתר

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – דוגמא אישית

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – פתק טוב

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – סדר בחינוך

מאמרים משיחותיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
בענייני חינוך הילדים, הדרכתם והכוונתם בדרך החיים, ע"פ דרך התורה ודברי רבותינו ז"ל,
משולבים בסיפורים ומעשי גדולי הדורות, המלמדים את דרך החינוך הנכונה ע"פ היהדות.

קרא עוד »
המדור השבועי

חנוך לנער – חיוך טוב

משה רבינו נשלח לגאול את עם ישראל מהשעבוד של פרעה מלך מצרים, ולהכינם לגאולה השלימה. באיזה זכות? – "מפני שעתידים הם לקבל את התורה הקדושה

קרא עוד »
חנוך לנער

חנוך לנער – חינוך בתבונה

הדבר הראשון שבאמצעותו יוכל האדם להגיע לידי זריזות, ולא ילך בדרכים עקלקלות ולהיכשל שוב ושוב – זה באמצעות התורה. התורה מעצבת את ליבו, מדריכה וגודרת

קרא עוד »

Add New Playlist