כל הפוסטים בהלכה

תוכנית מס 12 תשעח

תוכנית מס 12 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 12

קרא עוד ←
תוכנית מס 11 תשעח

תוכנית מס 11 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 11

קרא עוד ←
תוכנית מס 10 תשעח

תוכנית מס 10 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 10

קרא עוד ←
תוכנית מס 09 תשעח

תוכנית מס 09 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 9

קרא עוד ←
תוכנית מס 08 תשעח

תוכנית מס 08 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 8

קרא עוד ←
תוכנית מס 07 תשעח

תוכנית מס 07 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 7

קרא עוד ←
תוכנית מס 06 תשעח

תוכנית מס 06 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 6

קרא עוד ←
תוכנית מס 05 תשעח

תוכנית מס 05 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 5

קרא עוד ←
תוכנית מס 04 תשעח

תוכנית מס 04 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 4

קרא עוד ←
תוכנית מס 03 תשעח

תוכנית מס 03 תשעח

חידון הלכה למעשה תשע”ח – עונה 7 עם הרה”ג אופיר מלכא שליט”א תוכנית מס 03

קרא עוד ←