סתירות בתיאורי מוות קליני

שאלות ותשובותקטגוריה: חזרה בתשובהסתירות בתיאורי מוות קליני
דוד בן יעקב שאל/ה לפני שנה 1

הכיצד: דתיים עומדים למשפט, חילונים מתארים עונג עילאי ללא משפט, ונוצרים פוגשים את ישו, הרי יש רק אמת אחת!

1 תשובות
הרב בועז כהן שליט"א צוות ענה לפני שנה 1

בס”ד
תודה על שאלתך.
כל אלו המתארים, הם אנשים שחזרו, ואף אחד מאלה שחזר לא זוכר בשלמות את כל מה שראה למעלה.
הקב”ה בחכמתו דואג שכל אחד יזכור מה שצריך לזכור לצורך המשך תפקידו בעולם, וגם משאיר מקום לבחירה.