סליחות באבלות

שאלות ותשובותסליחות באבלות
אור שאל/ה לפני שנה 1

האם מותר לאבלים על הורים לשמוע סליחות דרך הטלוויזיה למרות שלא עבר חודש ?

1 תשובות
שלמה אברגל צוות ענה לפני שנה 1

בס”ד
תודה על שאלתך.
התשובה היא שמותר לשמוע סליחות דרך הטלוויזיה בתוך חודש לפטירת ההורים, באופן שאין משמיעים שם כלי נגינה כלשהם.