אמונה

אנונימי שאל/ה לפני שנה 1

מה עושים כשאדם מיתחזק וקשה לו להאמין

1 תשובות
הרב בועז כהן שליט"א צוות ענה לפני שנה 1

בס”ד
תודה על שאלתך.
עליו להתפלל לקב”ה שיתן לו אמונה בליבו, ויקרא בספרי אמונה כגון ספריו של הרב שלום הרוש שליט”א והרב יגאל כהן שליט”א.
והקב”ה ייטע בליבו ובלב כולנו את אהבתו ויראתו. אמן.