חזו”ע – שבת – הלכות שנים מקרא ואחד תרגום – ה

ה. מותר מן הדין לקרות שנים מקרא ואחד תרגום בשעה שהשליח צבור קורא הפרשה בספר תורה, ומכל מקום נכון יותר לכוין דעתו להקשיב ולשמוע הפרשה מפי השליח צבור. אבל רשאי לקרות בלחש עם השליח צבור מלה במלה, כדי שתעלה לו קריאתו לפעם אחת מן המקרא, וישלים עליה עוד מקרא אחד, ואחד תרגום.