חזון עובדיה – ימים נוראים – סליחות – א

א. נוהגים לקום באשמורת הבוקר לומר “סליחות”, החל מיום ראש חדש אלול עד יום הכפורים. כי מסורת בידינו שמשה רבינו עלה אל הר סיני להביא את הלוחות הברית השניות בראש חדש אלול, וירד עם הלוחות ביום הכפורים, וכל ארבעים יום הללו היו ימיי רחמים ורצון לכל עם ישראל, וביום הכפורים נתרצה הקב”ה לישראל בשמחה, ואמר למשה רבינו: “סלחתי כדבריך”. ולכן הוקבע יום הכפורים לדורות ליום מחילה סליחה וכפרה.