כל הפוסטים באור הפרשה

פרשת במדבר

פרשת במדבר

וכי הקב"ה צריך לספור את ישראל כדי לדעת את מניינם? ...

קרא עוד ←
פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי

כל הברכות והשפע המגיעות לאדם ולעולם כולו הוא בזכות עמל התורה...

קרא עוד ←
פרשת בהר

פרשת בהר

מצוות השמיטה מחזקת בביטחון בה', ומלמדת שה' המפרנס הבלעדי...

קרא עוד ←
פרשת אמור

פרשת אמור

מדוע בחרה התורה ללמד שהגדולים מוזהרים על הקטנים דווקא במצוות טומאת מת לכהנים?...

קרא עוד ←
פרשת קדושים

פרשת קדושים

המתבונן בפסוקים הפותחים את הפרשה ירגיש תמיה רבתי, בדרך כלל רגילים לעבור ולעלות מן הקל אל הכבד, ואילו כאן מתחילה

קרא עוד ←
חג הפסח

חג הפסח

בימי חג הפסח כל בית ישראל מתעוררים ומקבלים את אותה הארה והשפעה שזכו לה אבותינו בימים ההם שיצאו ממצרים מעבדות

קרא עוד ←
פרשת מצורע

פרשת מצורע

בפרשת המצורע מתארת לנו התורה מיני נגע צרעת וסימנים בעור האדם בצבע צהוב, לבן, ירוק ואדום, ועל פיהם מחליט הכהן

קרא עוד ←
פרשת תזריע

פרשת תזריע

אין "צו" אלא לשון זרוז מיד ולדורות. אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. בפשטות

קרא עוד ←
פרשת צו

פרשת צו

אין "צו" אלא לשון זרוז מיד ולדורות. אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. בפשטות

קרא עוד ←
פרשת ויקרא

פרשת ויקרא

המילה "וַיִּקְרָא" לכאורה צריכה ביאור, היכן היה משה רבינו שהקב"ה היה צריך לקרוא לו? ועוד, הרי בכל דיבור שדיבר ה'

קרא עוד ←