כל הפוסטים באור הפרשה

פרשת דברים

פרשת דברים

ההוכחה מתקבלת כשהיא ל"חכם"

קרא עוד ←
פרשת מסעי

פרשת מסעי

זמן מועט המכיל את המרובה

קרא עוד ←
פרשת מטות

פרשת מטות

שאדם שומר פיו ולשונו, ברכותיו מתקיימות, וכל דיבור שלו נחשב כגזירה שיש למלאה

קרא עוד ←
פרשת פנחס

פרשת פנחס

אדם שעושה מצווה במסירות נפש לשם שמים מקבל עליה שכר לעד ולעולמי עולמים...

קרא עוד ←
פרשת בלק

פרשת בלק

התורה היא המגנה על עם ישראל וצריך לשמור עליה מכל משמר...

קרא עוד ←
פרשת חקת

פרשת חקת

כל תכליתנו ותפקידנו בבריאה - לחפש לעשות את רצון ה' יתברך...

קרא עוד ←
פרשת קרח

פרשת קרח

מעלת מצוות הציצית...

קרא עוד ←
פרשת שלח לך

פרשת שלח לך

הענווה אינה דבר חיצוני אלא בפנימיות האדם...

קרא עוד ←
פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך

למה צריך הכתוב להודיענו כי אהרון לא שינה?

קרא עוד ←
פרשת נשא

פרשת נשא

עשר בשביל שתתעשר...

קרא עוד ←