ארכיון של: מרץ 2019

איזה ספרי קודש כל בית יהודי צריך?

איזה ספרי קודש כל בית יהודי צריך?

ארגנו את הספרייה שלכם עם כל ספרי הקודש הנחוצים! יש ספרים שצריכים להיות בכל בית יהודי. מדובר בספרי בסיס שאי

קרא עוד ←
כבוד המצוה – “זה אלי ואנוהו”

כבוד המצוה – “זה אלי ואנוהו”

נאמר בתורה (שמות טו ב): “זה אלי ואנוהו”, ודרשו חז”ל (שבת קלג ע”ב): התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה,

קרא עוד ←
עוד כמה פרטים בהלכות ציצית

עוד כמה פרטים בהלכות ציצית

לבישת טלית שלא למצוה הלובש טלית בדרך אקראי, כגון שרוצה לעלות לתורה, או כהן שעולה לברכת כהנים, או סנדק וכיוצא,

קרא עוד ←
הלכות תפילת שחרית

הלכות תפילת שחרית

ויהי נועם קודם כל תפלה, יאמר פסוק “ויהי נועם…”, ובזה תקובל התפילה ברצון, אף שאין אנו יודעים לכוון בסודות התפילה.

קרא עוד ←
אם נקרעו חוטי הציצית

אם נקרעו חוטי הציצית

אם נקרעו חוטי הציצית אם נקרעו כל שמונת החוטים, אך נשאר בכל אחד מהם מעט כדי עניבת כל החוטים יחד,

קרא עוד ←
דינים השייכים קודם כל תפילה

דינים השייכים קודם כל תפילה

לרוץ לבית הכנסת מצוה לרוץ להתפלל בבית הכנסת ואפילו בשבת. וכבר ביציאתו מביתו יזדרז בהליכתו, וקרוב לבית הכנסת ימהר יותר.

קרא עוד ←
העברת הכנף עם החוטים

העברת הכנף עם החוטים

העברת הכנף עם החוטים אם נחתך הכנף כולו מהטלית עם הציציות שבו, ויש בכנף 6 ס”מ על 6 ס”מ, רשאי

קרא עוד ←
דינים השייכים קודם תפילת שחרית

דינים השייכים קודם תפילת שחרית

אמירת ‘שלום’ קודם התפילה משכים לפתחו – אסור להקדים לביתו של חברו קודם התפלה, כדי לומר לו ‘שלום’ או בוקר

קרא עוד ←
דיני החוטים וקשירתם

דיני החוטים וקשירתם

טוויה לשמה [עשיית החוט לשמה] צריך לטוות את חוטי הציצית “לשם מצות ציצית”, ואם לא טווה אותם לשמה, הרי הם

קרא עוד ←
הטלית וכנפותיה

הטלית וכנפותיה

סוג בד הטלית כתב מרן השלחן ערוך (ט ס”א): אין הבגד חייב בציצית מן התורה, אלא אם הוא עשוי מפשתן

קרא עוד ←