חשיבות הקריאה

חשיבות הקריאה

צורה צבע וצליל, שיטה חדשנית ומהנה ללימוד הקריאה.

הקריאה נחשבת למיומנות למידה בסיסית, ובלעדיה יקשה על האדם להשתלב בחברה.

תהליך הקריאה שינה צורה וטכניקה לאורך השנים, מקריאה על גבי אבן, פפירוס, נייר והיום מעל המדיה הדיגיטלית.

חשיבות הקריאה באה לידי ביטוי בעובדה שלימוד הקריאה מתחיל מגיל צעיר מאוד, בדרך כלל מגיל שש – בבתי הספר הממלכתיים, ואפילו בגיל צעיר יותר, בגיל חמש – בתלמודי התורה.

ההתפתחות במחקר האוריינות במערב העלתה למודעות את הבעייתיות בקריאה וכתיבה, ונמצא כי ילדים רבים מתקשים במיומנויות אלה. כיום המודעות לקושי זה גבוהה מאוד ונעשים מחקרים רבים למצוא פתרונות על מנת להתמודד אתו.

קריאה הנה תהליך קוגניטיבי המתפתח לאורך חיי הקורא. ראשיתו, ברכישת מומחיות בפענוח מילים, המשכו גיבוש אקט הפענוח, לכלל פעולה “אוטומטית” הגוזלת פחות משאבי קשב, ומאפשרת ל”מח” לנתב את משאבי הקשב לתהליכים גבוהים יותר של הבנה והפקת משמעות מן הטקסט.

הקושי בללמד ילד לקרוא הוליד את הצורך ביצירת שיטות קריאה שונות ומגוונות בניסיון לאפשר לכל ילד ללמוד לקרוא.

לאורך השנים פותחו שיטות שונות ללימוד הקריאה, וכל אחת משיטות הקריאה מתבססת על גישה, על מודל קריאה. הגישה היא המכתיבה את מאפייני השיטה ובעיקר את נקודת המוצא שלה, שלבי העיבוד, המאפיינים השפתיים, התהליך התפיסתי שעליה היא מתבססת, ומידת התרגול בכל שלב בלימוד הקריאה.

לימוד הקריאה במתכונתו הקלאסית אינו פשוט כלל ועיקר. על-פי מחקר בהוראת הקריאה העברית, הניקוד הוא אבן-נגף המקשה על התלמיד יותר מאשר לימוד העיצורים. הדרישה מהלומד לזכור בנוסף לאותיות גם יותר מעשרה סימני ניקוד שונים, מקשה עליו לרכוש את מיומנות הקריאה כבר בצעדיו הראשונים.

שיטה חדשנית יצירתית ובולטת במיוחד בעולמנו המתקדם היא “צורה צבע וצליל” פרי המצאתו ופיתוחו של יצחק תורג’מן, בה נעשה שימוש בכלים ידידותיים המוכרים אינטואיטיבית לילדים, המאפשרים את הליך לימוד קריאה נכונה ומדויקת בקלות ובהנאה.

מומחי החינוך בירכו על השיטה

“שיטת צורה צבע וצליל מתמקדת במיומנויות פענוח ובמיוחד בקריאת הניקוד. השיטה מבוססת על יצירת אסוציאציות בין צבעים וצורות לבין התנועות שבשפה, ומיועדת לפיכך, לחיזוק העבודה על תנועות הניקוד בעברית, ובכך יתרונה”.

שיטת “צורה צבע וצליל” באה להקל על התלמיד את לימוד צלילי התנועות באמצעות חמש צורות צבעוניות מנוקדות. זיהוי הצורות והצבעים מושרש היטב כבר בגיל הרך, ידע זה איננו מצריך לימוד. הצבע והצורה משמשים כסיוע אסוציאטיבי לסימני הניקוד (צליל) על-פי הנוסחה: צורה = צבע = צליל.

איך פועל תהליך הלימוד?

פשוט מראים לילד אות בתוך צורה צבעונית מנוקדת ומגיהים אותה בפניו, ומבקשים ממנו לחזור מס’ פעמים עד שהוא קולט, כגון: א’ בריבוע אדום תיהגה אָ (בהקשר למילה כלשהיא) – הילד קולט ומבין שלפענוח אותיות בתנועות יש קשר למילים בעלות משמעות.
לאחר שהילד מפענח/קורא היטב את האות המנוקדת ובהמשך אותיות נוספות, כגון שם הילד וכיו”ב, מרכיבים מילה או משפט קצר. לאחר שינון, משילים את הצורות הצבעוניות וקוראים אותיות בסימני הניקוד בלבד – וכך בעצם השגנו את המטרה. ניתן להמשיל זאת לילד שמתחיל ללכת-מחזיקים לו ביד לעזור לו שלא ייפול, עד להליכה ללא עזרה.

בנוסף למערכת הכלים לפענוח הניקוד (“קל ניקוד”), הספר “צורה צבע וצליל” ופוסטר דפי עבודה, קיימים גם תכנים דיגיטליים שהם למעשה דפי עבודה להדפסה, על מגוון מערכי שיעור ללימוד ראשית הקריאה. התכנים מותאמים  לגילאי גן חובה וכיתה א’. כל מערך שיעור מכיל בממוצע כ- 7 עמודים כולל עמוד הנחייה למלווה.

כל אלה ועוד מקלים באופן משמעותי את מלאכת לימוד הקריאה באופן חווייתי קל ומהנה.

ניתן לקרוא עוד על השיטה בקישור המצורף, או בהמשך סדרת הכתבות על צורה צבע וצליל באתר שלנו.

http://likro.co.il/