דימוי עצמי חיובי

דימוי עצמי חיובי

אנחנו בעצם המראה של הילדים שלנו. מה שאנחנו משדרים להם היום, זה מה שהם רואים ויראו כל החיים, שכן החזון איש כבר אמר אדם הוא מבוגר אבל ליבו – לב ילד.

אשר על כן, צריך לשים לב: איזו השתקפות אנחנו מציבים לילדים שלנו? מה אנחנו חושבים עליהם ומה משדרים? כי זה, ורק זה, מה שיבנה את הדימוי העצמי שלהם!

על דימוי עצמי באור היהדות.

בפרקי אבות (ב’, י”ג) מובא: “אל תהיה רשע בפני עצמך”: אדם הרואה בעצמו את הרע בצורה עוצמתית ביותר, ייסוג לאחור ולא יתקדם. תדמית שלילית של האדם על עצמו גורמת לייאוש, רפיון ידיים ותבוסתנות.

קיים גם תהליך הפוך, תהליך שכולו חיובי. על המשנה: “הוי מתלמידיו של אהרן” כותב הרמב”ם: “אהרן עליו השלום, כשהיה מרגיש באדם שתוכו רע, או כשהיו מספרים לו שתוכו רע ובידו עבירה – היה מקדים לו שלום, היה מרבה לספר עמו, וכך היה מתאהב עליו. והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו ואומר: אוי לי, אילו היה יודע אהרן צפון לבי ורוע מפעלי, לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי, כל שכן לדבר עמי”. כלומר, אני נחשב אצלו בחזקת אדם כשר, ולכן אשתדל לאמת את דבריו ואת מחשבתו ואחזור למוטב.

אהרן הכהן נתן לאותו אדם תדמית עצמית חיובית. תדמית זו העניקה לו את הכוח והמרץ להשתנות לטובה.

מספרים כי רבי אברהם ישעיהו קרליץ – ה”חזון איש”, שוחח פעם עם מנהל רוחני של ישיבה ואמר: תמיד רגילים לדבר על החסרונות המצויים באדם. ואמנם, לפעמים, באמצעות דיבורים אלו מעוררים את המידות הטובות שבאדם, והוא משתפר. אולם קיימת דרך נוספת: כאשר מחשיבים אותו לטוב יותר ממה שהוא באמת! כאשר חודרת לתודעת האדם ההכרה שהוא באמת טוב, הוא משתדל להיות באותה רמה, ועל ידי כך הוא הולך ומשתפר. תן לתלמיד שם טוב, והוא ישתדל להצדיקו.

אם יחיה האדם את מעלותיו יותר מאשר את חסרונותיו, רבים סיכוייו להשתפר. אמנם על האדם להכיר את חסרונותיו, אולם, יש לדעת לשמור על פרופורציות נכונות ולא להיסחף במחשבה אודותם.

על כל הורה ומחנך מוטל להקפיד שלא תיווצר אצל הילד תדמית עצמית שלילית. יש ליצור בתודעתו תדמית חיובית אשר תגרום מהפך בנפשו.

כידוע, רוב האנשים משתמשים רק ב-20% (ואף פחות) מכוחות הנפש ומהכישרונות שחוננו בהם. לכן, ניתן בקלות יחסית לדרבן אדם שיגביר את מאמציו וינצל ביתר שאת את הכוחות שנטע בו הבורא.

בשעת מצוקה האדם מגלה בתוכו כוחות איתנים שעד כה לא הכיר בקיומם. לו היה האדם משתמש בכוחות אלו גם לאחר שחלפה מצוקתו, הוא היה מסוגל להגיע להישגים נכבדים!

אם נטפח בילדינו את תדמיתם החיובית ונחזק בהם את תכונותיהם הטובות, סיכויי הצלחתם יגדלו בהרבה.